Werkwijze

Telefonische Intake
Tijdens dit gesprek leg je, als ouder, kort uit welke hulpvraag je hebt en zal ik uitleggen wat de verschillende mogelijkheden van mijn praktijk zijn. Naar aanleiding hiervan bepalen we samen of we aan elkaars verwachtingen kunnen voldoen. Er zitten geen kosten aan dit gesprek verbonden en het zal max. 30 minuten duren.

Coachingstraject
Tijdens de intake bepalen we samen het vervolg van het coachingstraject; Coaching van het kind, Coaching van de ouders of een combinatie van beide. Het is afhankelijk van de coachvraag hoe lang het traject gaat duren.

Eindgesprek
Na elk traject volgt een gesprek. Het is afhankelijk van het gelopen traject of deze kort of uitgebreid is.
Wanneer blijkt, dit kan ook tussentijds, dat ik niet de juiste persoon ben om jullie en jullie kind verder te helpen, dan kijk ik graag met jullie mee welke professional jullie verder zou kunnen gaan begeleiden.

Tarieven
De begeleiding is maatwerk. De kosten zullen daarvan afhankelijk zijn. Tijdens de telefonisch intake kan ik dit verder aan je toelichten.
In mijn praktijk hanteer ik hetzelfde uurtarief voor zowel sessies met jullie kind, oudergesprekken als ook gesprekken op school.

Vergoeding
Kindercoaching wordt tot op heden niet standaard vergoed door zorgverzekeraars. In sommige aanvullende pakketten staan wel mogelijkheden tot vergoeding. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.
In sommige gevallen kan kindercoaching betaald worden vanuit het Persoonsgebonden Budget ( PGB) Voor meer informatie en voorwaarden zie www.pgb.nl of informeer bij je eigen gemeente.
U kunt onder de noemer psycho- sociale hulpverlening/ begeleiding, de kosten van het kindercoachingtraject als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgeven. U kunt de gemaakte kosten ook als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken.

Remedial Teaching wordt nergens vergoed. U kunt wel het gesprek met school aan gaan. Als school het ook nodig acht dat er extra ondersteuning voor je kind komt dan zijn er misschien mogelijkheden dat zij een deel van de kosten op zich nemen.