Privacyverklaring

Privacyverklaring Het Onbezorgde Kind, December 2018

Het Onbezorgde Kind, gevestigd aan Klappermanstraat 26 te Valkenswaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Het Onbezorgde Kind verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in je dossier:
– Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Eventuele extra gegevens die nodig zijn voor de opdracht/ dienst.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens zodat wij: – De opdracht naar tevredenheid uit kunnen voeren – Je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. (E-mails met privacygevoelige informatie worden versleuteld verstuurd.) – De betaling kunnen afhandelen.

Het Onbezorgde Kind bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit wil zeggen dat wanneer een opdracht is afgesloten de gegevens verwijderd zullen worden.

Het Onbezorgde Kind verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met toestemming van jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Onbezorgde Kind blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Onbezorgde Kind.

Het Onbezorgde Kind neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.