Remedial Teaching

Is het voor jullie kind fijn om extra ondersteuning te krijgen voor spelling/ rekenen/ technisch of begrijpend lezen? Dat kan!

Er kunnen allerlei oorzaken zijn waarom een kind minder snel tot leren komt. Ik zie het als mijn rol om erachter te komen wat de denk- en leerstijl van je kind is. Als we hierachter komen kan ik het kind inzichten geven en hiermee om leren gaan en zichzelf verantwoordelijk maken om tot leren te komen.

Allereerst bekijken we wat het kind al wel kan. Met jullie goed vinden neem ik ook graag contact op met school zodat we samen een sterk netwerk vormen rondom de ontwikkeling van jullie kind. Samen kijken we dan wat je kind nodig heeft en hoe we dit samen invullen.

Tijdens mijn begeleiding zitten we nooit alleen maar stil. Tussendoor zal er sowieso bewogen worden om de hersenen te stimuleren en als een opdracht zich er voor leent kunnen we deze ook bewegend uitvoeren.

Jullie kind is OK zoals het is! Ik maak graag kennis met jullie, werk graag intensief met jullie samen en geef mijn volle aandacht om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van jullie kind!

Achtergrondinformatie Denk- en Leerstijlen;

Executieve functies

Dit zijn de doe-processen in het brein, die ervoor zorgen dat we ons gedrag bewust kunnen sturen en dus optimaal kunnen leren. Kan je kind zichzelf goed aansturen? Is je kind flexibel? Kan je kind omgaan met feedback? Kan je kind impulsen onderdrukken?

Beelddenken

Heeft je kind een voorkeur om te leren door het te doen en te zien? Is je kind erg visueel en ruimtelijk ingesteld? Vindt je kind het fijn om eerst te weten wat het geheel is alvorens dit in deelstappen te leren? Dan kan het zijn dat je kind vastloopt in het huidige onderwijs systeem waar alles heel talig wordt aangeboden en er deelstappen worden aangeboden zonder te weten waar je naar toe werkt. Je kind mist het overzicht. Het lijkt dan of je kind de stof in de klas niet kan bijhouden of snapt terwijl het waarschijnlijk ligt aan de manier van aanbieden.

Rekenworkout

We gaan naar buiten en in beweging!
Bewegend leren is bewezen effectief. Er is een betere doorbloeding van de hersenen. Door de aanmaak van nieuwe zenuwcellen en het ontstaan van meer verbindingen tussen de zenuwcellen, kan er een betere leerprestatie geleverd worden.
De tafels worden in een klein groepje kinderen (minimaal 4 maximaal 8) geoefend door middel van springen, rennen, bukken, gooien enz. Een echte workout dus!

Het traject bestaat uit 2 sessies van 1,5 uur.