Coaching

Sociale vaardigheid
De Sociale vaardigheid kan vergroot worden door middel van het voeren van gesprekken, het spelen van spelletjes, werken in werkboeken en Rots en Water oefeningen. Er zal afgestemd worden op de behoeften van het kind.

Remedial teaching
Remedial teaching is hulp voor kinderen die problemen hebben met rekenen, spelling, schrijven en/of (begrijpend) lezen. De begeleiding tijdens remedial teaching is erop gericht de oorzaken van de leerproblemen op te sporen en aan te pakken.
De begeleiding is gericht op het leerproces; er wordt onder andere in kaart gebracht hoe een kind leert en welke denkstappen het maakt tijdens het maken van oefeningen. Daar waar nodig is, wordt het kind nieuwe vaardigheden en strategieën aangeleerd om de stof goed te begrijpen en toe te passen. De lessen worden precies afgestemd op de behoeften van het kind.

Bijles
Bijles is een herhaling van lesstof die op school al eerder aangeboden is. Bijles is voor kinderen die moeite hebben met een bepaald onderdeel van rekenen, taal of spelling. Ze hebben de stof niet goed genoeg begrepen, omdat het tempo in de les te hoog ligt, omdat ze de uitleg van de leerkracht niet begrijpen of omdat er niet genoeg geoefend is. In de les wordt de stof nogmaals rustig doorgenomen, net zolang totdat het kind het begrijpt.

Huiswerkbegeleiding
Het maken van huiswerk vraagt veel verschillende vaardigheden van een kind. Een kind moet oa. zichzelf kunnen aansturen, de aandacht vast kunnen houden, kunnen plannen en reflecteren (de zogenaamde executieve functies). Tijdens huiswerkbegeleiding worden kinderen begeleid in dit proces.

Ouderbegeleiding
Om goed aan te sluiten bij de wensen van het kind is het belangrijk als er een goede samenwerking is tussen alle partijen rondom het kind.  Als ouder kan het fijn zijn als er even iemand met u meekijkt bij de begeleiding van het kind. 
Op school kan een kind soms niet aan alle verwachtingen voldoen. De coach kan een verbindende factor in het geheel zijn.