Individuele kindercoaching

Via het bewegen, lichaamstaal en emoties laten kinderen weten dat het niet goed met hen gaat. Tijdens mijn begeleiding staan deze thema’s centraal;

Bewegingen
De ontwikkeling van het brein en de ontwikkeling van het bewegen zijn aan elkaar gekoppeld. Aan de manier van bewegen van het kind kun je zien waar het vastloopt, waarom het vastloopt en wat er nodig is om het makkelijker te maken. Niet gewenst gedrag, niet begrepen klachten of ontwikkelingsachterstanden kun je beïnvloeden door het kind nieuwe bewegingen of aanrakingen te laten ervaren.
Samen gaan we op onderzoek of er nog primaire reflexen zijn die niet zijn uitgedoofd en welke aanrakingen en bewegingen helpend zijn om het lichaam weer tot rust te brengen. Vanuit veiligheid en rust kan het kind gaan leren.

Lichaamstaal
Kinderen krijgen tijdens de begeleiding inzicht in hun eigen lichaamstaal. Ze worden zich bewust van wat ze uitstralen. Door middel van onder andere Rots en Water oefeningen gaan kinderen zich meer ontspannen, stevig en sterk voelen en dit ook uitstralen. Van binnen naar buiten in beweging!

Emoties
We praten over wat de kinderen bezighoudt en hoe ze zich voelen in een bepaalde situaties. De kinderen krijgen meer inzicht in hun eigen behoeften, krachten en talenten. Dat geeft ze meer zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld. Het praten kan aan tafel zijn met behulp van spellen en werkboeken maar kan ook tijdens een wandeling met bijvoorbeeld een hond.

Het traject bestaat uit 3 à 4 sessies.

Oudercoaching

We gaan samen op onderzoek uit hoe we kunnen bewegen met de schilden van de Innerlijke familie. Bij dit model wordt door middel van playmobil poppetjes duidelijk welk gedrag je wanneer laat zien. Je kijkt als het ware van een afstand naar de verhouding tussen jou en je kind. Verandering van perspectief, biedt perspectief.
Samen kijken we welk gedrag helpend is goed af te stemmen op je kind.
Om goed aan te sluiten bij de behoeften van het kind is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen alle partijen rondom het kind. Als je het fijn vindt kan ik ook een verbindende factor spelen tussen ouders en school.

Het traject bestaat uit ongeveer 3 sessies

Groepsbegeleiding Rots en Water

Het Rots en Water programma heeft de volgende bouwstenen: zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Met een klein groepje kinderen (minimaal 4, maximaal 8) gaan we met deze thema’s aan de slag. Het doel is dat kinderen steviger en met meer zelfvertrouwen in het leven staan.

Het traject bestaat uit 7 sessies van 1,5 uur en een eindevaluatie met kind en ouder.

Voorbereiding Voortgezet Onderwijs

De overstap naar het Voortgezet Onderwijs kan voor kinderen erg spannend zijn. Het kan kinderen rust en zelfvertrouwen geven om met anderen te praten over hun gedachten en gevoelens. Met een kleine groepje kinderen (minimaal 4, maximaal 8) praten we over het Voortgezet Onderwijs. Wat lijkt je leuk, wat vind je spannend, wat wil je nog voorbereiden of ontwikkelen zodat je er klaar voor bent?

Het traject bestaat uit 4 sessies van een uur.

Rekenworkout

We gaan naar buiten en in beweging!
Bewegend leren is bewezen effectief. Er is een betere doorbloeding van de hersenen. Door de aanmaak van nieuwe zenuwcellen en het ontstaan van meer verbindingen tussen de zenuwcellen, kan er een betere leerprestatie geleverd worden.
De tafels worden in een klein groepje kinderen (minimaal 4 maximaal 8) geoefend door middel van springen, rennen, bukken, gooien enz. Een echte workout dus!

Het traject bestaat uit 2 sessies van 1,5 uur.

Spellingworkout

Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs. Taal in blokjes gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en kunnen kinderen beter omgaan met alle klanken.

Dit is een individueel traject. Het is afhankelijk van de vorderingen van het kind hoe lang dit traject duurt. Na 8 weken volgt er evaluatiegesprek.